Koński Swiat, Warszawa

Wyświetl większą mapę
Mustang SC

Wyświetl większą mapę
Austalian Fashion

Wyświetl większą mapę
Sinela Gallery

Wyświetl większą mapę
Deresz - sprzęt jezdziecki

Pokaż DERESZ na większej mapie
Koński Swiat, Konstancin

Pokaż Złotej Wilgi na większej mapie

Blundstone Footwear – australijskie przedsiębiorstwo zajmuj±ce się produkcj± obuwia, z siedzib± w Hobart, na Tasmanii i istniej±ce od 1870 r. Blundstone produkuje głównie obuwie ochronne do profesjonalnego zastosowania, – przemysłu, rolnictwa, ale też do użytku codziennego, w tym dla dzieci (Blunnies). Wszystkie buty Blundstone maj± dwuwarstwow±, poliuretanow±, wulkanizowan±, a nie klejon± podeszwę, dzięki czemu nie rozklejaj± się nawet po wielu latach. Buty Blundstone maj± status symbolu, ikony w Australii i Stanach Zjednoczonych, ale ciesz± się popularno¶ci± na całym ¶wiecie. Blundstone szczególnie upodobali sobie ludzie ze ¶wiata filmu, reżyserzy, operatorzy, scenografowie, ale także aktorzy

 

Firma Blundstone została założona przez angielskich wolnych osadników, którzy wyemigrowali do Australii. John i Eliza Blundstone przybyli do Hobart z Derbyshire w Anglii, 14 paĽdziernika 1855 r. John Blundstone pracował jako wytwórca bryczek i wozów, aż do 1870 r. po czym zaj±ł się importem obuwia z Anglii, a wkrótce po tym jego produkcj± w Hobart przy ulicy Liverpool Street. W 1892, najstarszy syn Blundstonów, Sylvanus doł±czył do przedsięwzięcia i wspólnie założyli firmę Blundstone & Son. Produkowali buty przy ulicy Collins Street oraz w kolejnym nowym punkcie przy ulicy Campbell Street. Import był prowadzony przez drugiego syna Johna, Wiliama pod szyldem W.H. Blundstone & Co.

 

Przez pewien czas obie firmy dobrze funkcjonowały, ale pod koniec stulecia znalazły się w problemach finansowych w efekcie czego w 1901 r. Blundstone & Son zostało sprzedane rodzinie Cane. Druga firma Blundstone & Co. ostatecznie zbankrutowała w 1909 r. Cane'owie prowadzili przedsiębiorstwo, aż do wielkiego kryzysu w Australii. Firma została sprzedana dwóm braciom – Jamesowi i Thomasowi Cuthbertson, osadnikom pochodz±cym z Anglii, osiadłym w Hobart w 1853 r. Bracia Cuthbertson przywrócili firmie nazwę Blundstone i przenie¶li siedzibę firmy do południowej czę¶ci Hobart.

rainbowCMS